Midden-Holland tegen komst Holland Outlet MallMidden-Holland tegen komst Holland Outlet Mall
 
Gemeenten in Midden-Holland zijn verontrust en hebben grote bezwaren tegen verdere uitwerking van de plannen voor ontwikkeling van een Holland Outlet Mall in de gemeente Zoetermeer. In een brief van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland, wordt het bestuur van de gemeente Zoetermeer opgeroepen om de besluitvorming in een minder hoog tempo te doen en de omgeving beter te consulteren.
 
Door de komst van een Outletcentrum ter grootte van 31.000 m2 verwacht de detailhandel in de regio structurele aantasting van het voorzieningenniveau met negatieve gevolgen voor leefbaarheid in dorpen en steden in Midden-Holland. Als de Holland Outlet Mall er komt, voorzien de gemeenten voor lokale ondernemers minder toeloop naar de stad- en dorpscentra, dus minder bezoekers, minder omzet en minder investeringsruimte om te innoveren.
 
In de brief van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland aan de gemeente Zoetermeer wordt ook het belang  benadrukt om de effecten op de omgeving verder te onderzoeken, de afwegingen in brede context te plaatsen en gebruik te maken van recente onderzoeksuitkomsten zoals het koopstromenonderzoek.
 
De komst van de Holland Outlet Mall zal door de negatieve omzeteffecten op bestaande centra in de regio, het voor ondernemers in deze centra nog lastiger maken om te kunnen investeren in noodzakelijke vernieuwing. Het initiatief van de gemeente Zoetermeer frustreert daardoor de activiteiten die gemeenten en ondernemers momenteel ondernemen om de bestaande winkelcentra te optimaliseren en te verbeteren. De consument kan maar op 1 plek tegelijk zijn en zijn euro maar 1 keer besteden.
 
Met het oog op de bovenlokale en bovenregionale belangen verwachten de gemeenten in Midden-Holland dat de provincie haar verantwoordelijkheid en de regie zal nemen. Tevens is de komst van een Outletcentrum is niet in lijn met de afspraak van provincies en minister Kamp die hebben afgesproken het aantal winkelmeters met 20% te reduceren.
 

Onderwerpen